EDITORIAL PRIMER SEMESTRE 2021

Cedim molt gustosament aquest espai a una persona que també estima la natura i que té una tasca de gestió molt important a un espai que nosaltres estimem especialment: Toni Garcia Sanz, director conservador del Parc Natural del Desert de les Palmes.

Salutacions al Centre Excursionista de Benicàssim i vaja per davant una invitació a participar en la gestió del parc natural, en coherència amb el meu convenciment personal i per indicació de la nostra Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, una gestió participativa i planificada, paraules de l’anterior director general, Toni Marzo.
Encetem, doncs, una oportunitat de provocar canvis. L’equip de gestió del parc som els primers servidors públics i ens correspon l’administració d’aquest espai protegit públic, el nostre parc natural, un patrimoni natural dels ciutadans. I ho volem fer des d’uns principis bàsics:
1- No pot haver-hi cap interés particular per damunt de l’interés general.
2- Els ciutadans usuaris i els habitants del parc natural han de ser protagonistes de la gestió.
Hem començat per atendre el que penso que és la principal amenaça: el foc, el perill d’incendi.
I és per això que ja hem donat per operatius cinc punts aigua del barranc de Miravet, ja siga per als mitjans d’extinció terrestre o aeris. I un altre, la bassa Ferrara, una antiga bassa ubicada a 650 m d’altura, a la zona propera a les antenes del Bartolo, resta pendent de la reparació de les parets laterals.
Som conscients del gran perill potencial que suposa eixa gran quantitat de biomassa combustible per tot arreu, també al nostre parc. Volem buidar de combustible forestal aquelles zones que en el mapa de combustibles del territori, treball presentat pel nou director general de Prevenció d’Incendis al novembre de 2019, ens indica una major prioritat d’actuació.
I és per això també que hem previst treure fusta, és a dir, gestió forestal en forma de extracció de tronc, però també introducció de ramaderia extensiva en aquelles zones allunyades de pistes on l’accés és quasi impossible.
Anirem fent camí poc a poc i prioritzant aquelles coses més urgents. Així que esperem la vostra col·laboració.
Moltes gràcies.