EDITORIAL SEGON SEMESTRE 2013

NO AL FRACKING
El fracking és una tècnica d’extracció d’hidrocarburs per fractura hidràulica, que suposa un elevat risc de contaminació de l’aqüífer Javalambre-Maestrat, del qual beuen tots els pobles des de Morella a Vinaròs i Torreblanca. També suposa una degradació del medi ambient, del medi natural del patrimoni paisatgístic, cultural i etnogràfic.

NO A LA MINA A CEL OBERT DE LA BASSA ROJA A COSTUR
La instal·lació d’una pedrera d’àrids a cel obert incrementarà la contaminació de l’aire, i empitjorarà els problemes de salut dels habitants de Costur i dels de la resta de pobles de la comarca. També augmentarà el trànsit pesant per la CV-190 i la CV-165. Suposarà d’altra banda una espoliació sense precedents del patrimoni natural i una pèrdua irreparable des del punt de vista mediambiental, etnològic i cultural.

NO AL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE LA LÍNIA DE MOLT ALTA TENSIÓ (MAT) A CASTELLÓ
Es tracta d’una línia elèctrica de doble circuit de 400 Kv d’Almassora a Morella, amb un fort impacte medi ambiental i importants conseqüències per a la salut de les persones, ja que passa molt a prop de les poblacions i diferents zones protegides. Vulnera diverses normatives tant nacionals com europees.

NO A LA REDUCCIÓ DE TRÀMITS I COSTOS DELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS EN MATERIA DE MINERIA
Aquesta simplificació comportarà un cert grau de desregulació i falta de garanties que afectaran, com sempre, els més dèbils: la ciutadania i el medi ambient. Perquè la desregulació, la dificultat en l’accés a la informació i la falta de transparència són incompatibles no només amb una ciutadania cada dia més informada sinó amb la mateixa democràcia.

NO A LA PRIVATITZACIÓ DE LES MUNTANYES PÚBLIQUES VALENCIANES
Aquesta nova forma de gestionar del Consell suposa la concessió durant 20 anys del millor de la muntanya pública valenciana, i a més es podran crear vedats exclusius de caça, fer tales forestals per a aprofitar-ne la fusta i obtindre biomassa per a produir energia a canvi d’un modest cànon que ni tan sols hauran d’abonar en metàl·lic.

NO A LA INCINERADORA DE L’ALCORA
La construcció d’una planta incineradora de residus tòxics i perillosos és també una gravíssima amenaça mediambiental i sanitària. Les partícules emeses per la planta d’incineració serien transportades pel vent a enormes distàncies, cap al nord-oest de dia i cap al sud-est de nit. Les zones més afectades seran la vall del riu Llucena i la vall de la rambla de la Viuda, i arribarà fins a la Plana de Castelló.

NO AL PLA URBANÍSTIC DE LA POBLA DE BENIFASSÀ
El PGOU preveu urbanitzacions als nuclis de la Pobla de Benifassà, el Boixar, Coratxà, Fredes i Bellestar, amb el perill que pot comportar per a la sostenibilitat del territori. A més suposa l’amenaça d’un paisatge mediterrani de gran valor ecològic.

En definitiva, NO A LA CONTAMINACIÓ de les nostres terres, NO A LA DESTRUCCIÓ dels paratges naturals, NO A LA DEGRADACIÓ de la salut de les persones i de la qualitat de vida.
Cal apostar per les energies renovables i netes, per un desenvolupament econòmic i social molt més respectuós amb el medi ambient i les persones, potenciar la preservació i aprofitament del patrimoni cultural i natural. Cal reciclar, reutilitzar, fomentar la cultura de l’estalvi i la educació medi ambiental.

Per tant, SÍ QUE PODEM, i hem de defensar el nostre futur i el de la nostra terra.

PARE. Autor: Joan Manuel Serrat
Pare, digueu-me què li han fet al riu que ja no canta.
Rellisca com un barb mort sota un pam d’escuma blanca.
Pare, el riu ja no és el riu.
Pare, abans que torni l’estiu amagui tot el que és viu.
Pare, digueu-me què li han fet al bosc que no hi ha arbres.
A l’hivern no tindrem foc ni a l’estiu lloc on aturar-nos.
Pare, el bosc ja no és el bosc.
Pare, abans que no es faci fosc ompliu de vida el rebost.
Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca, llaurar el blat per les enrunes, pare, i tancar amb tres panys la casa i deia vostè, pare, si no hi ha pins no es fan pinyons, ni cucs, ni ocells.
Pare, on no hi ha flors no es fan abelles, cera, ni mel.
Pare, que el camp ja no és el camp.
Pare, demà del cel plourà sang.
El vent ho canta plorant.
Pare, ja són aquí… Monstres de carn amb cucs de ferro.
Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero.
Pare, que estan matant la terra.
Pare, deixeu de plorar que ens han declarat la guerra.