ATENCIÓ MOLT IMPORTANT

CONDICIONS DE LES EXCURSIONS

En totes les activitats programades pel Centre Excursionista de Benicàssim (CEB) es participa de manera absolutament voluntària i acceptant i assumint cada un dels participants o acompanyants, siguen o no membres del CEB, l’exempció de qualsevol mena de responsabilitat al CEB, ja que cada participant assumeix i accepta, en exclusiva, qualsevol risc, accident o lesió de tota classe que puga produir-se en eixes activitats.

La mera participació en les activitats significa l’acceptació expressa de l’exempció de responsabilitat al CEB. El CEB ha informat del que es transcriu i, a més, del fet que també hi ha una assegurança específica i personal de la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, a la qual el participant en qualsevol activitat del CEB es pot subscriure per una mòdica quota anual.

A tota persona que no estiga federada, se li contractarà una assegurança d’assistència sanitària especifica per a l’activitat programada. El seu import serà a càrrec d’aquella.

El Centre Excursionista de Benicàssim ha contractat una assegurança de responsabilitat civil que cobreix les responsabilitats que se li puguen exigir a l’entitat per les actuacions del grup, dels guies i monitors, o dels participants.

Quan el mitjà de transport siga l’autobús, totes les persones que hi participen han d’assumir el cost TOTAL que s’estipule amb independència que algú li convinga més usar vehicle propi.

En cas que el viatge implique una contractació especial amb companyies aèries, marítimes, estacions d’esquí, serveis a l’estranger, etc, les despeses d’anul·lació s’establiran d’acord amb les obligacions adquirides. L’organització estudiarà de manera particular els casos en els quals la renúncia es produïsca per una causa de força major, justificada suficientment.

És important assabentar-se de les característiques de cada excursió abans d’inscriure-s’hi a fi de comprovar si són adequades al nostre nivell i preparació. En tot cas, en la participació en qualsevol activitat cada participant (o les mares i pares si es tracta de menors) assumeix els riscos personals corresponents.

Els desplaçaments amb cotxes particulars es valoraran de la següent manera: Es calcularà la distancia del desplaçament. El preu del kilòmetre serà de 0,20 €. L’import resultant es repercutirà a parts iguals entre els ocupants de cada vehicle. En el cas de realitzar-se el desplaçament per autopista de pagament, se sumarà a l’import del quilometratge.

El Centre Excursionista de Benicàssim NO CONSIDERARÀ les persones que no reunisquen les condicions anteriors com a part dels membres de l’excursió organitzada.

RECOMANACIONS PER AL BON FUNCIONAMENT DE LES EXCURSIONS

Durant la ruta seguiu les instruccions dels organitzadors. L’horari pot complir-se portant un ritme moderat. Es prega puntualitat per a l’eixida No es tracta d’una competició; adapteu-vos al ritme del grup, no avanceu els guies ni vos endarreriu. Si el grup es divideix malgrat tot, no perdeu contacte visual amb la resta de companys. Intercanvieu el vostre telèfon amb altres assistents. És millor perdre’s tots junts. No tireu deixalles, alceu-les en una bossa a part i depositeu-les en un contenidor a final de la ruta. L’incompliment d’aquestes recomanacions poden dur la persona encarregada de dirigir l’activitat a suspendre-la per seguretat del grup, o bé convidar aquelles persones que no les complisquen a abandonar el grup.
Eres responsable de ser respectuós amb la resta de senderistes, respectar els possibles retards, assistir a qui ho necessite, ajudar si cal i facilitar la convivència i el desenvolupament de l’activitat, així com no entorpir l’activitat del grup en especial la dels organitzadors o dels guies.